Warunki użytkowania

Wprowadzenie:

Uzyskując dostęp lub / i korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie (Warunki), a także nasze Zasady: Polityka prywatności, Polityka Cookies. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lub Zasadami, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do naszych usług ani z nich korzystać.

1. Dostęp do usług:

Korzystanie z usług nie jest dozwolone w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia. Ponadto, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, musisz mieć ukończony wiek wymagany przez prawo w Twoim kraju, aby korzystać z Usług, lub musimy uzyskać możliwą do zweryfikowania zgodę Twojego rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto niektóre z naszych Usług lub części naszych Usług wymagają, abyś miał więcej niż 16 lat, więc podczas uzyskiwania dostępu do Usług przeczytaj uważnie wszystkie powiadomienia i wszelkie dodatkowe warunki. Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu innego podmiotu prawnego, w tym firmy lub rządu, oświadczasz, że masz pełne upoważnienie prawne do związania takiego podmiotu tymi warunkami.

2. Korzystanie z usług:

Codeebo udziela ci osobistej, nie dającej się przenieść, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na używanie i dostęp do Usług wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszych Warunkach. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Usługi lub w inny sposób dozwolony przez nas na piśmie, Twoja licencja zabrania:

  • licencjonować, sprzedawać, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Usługi lub Treści
  • modyfikować, przygotowywać prac pochodnych, dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać inżynierię wsteczną jakiejkolwiek części Usług lub Treści
  • uzyskiwać dostęp do Usług lub Treści w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej, produktu lub usługi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług (w całości lub w części) w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Usług będą podlegać niniejszym Warunkom, które mogą być okresowo aktualizowane. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części.

3. Konto i bezpieczeństwo:

Aby korzystać z niektórych funkcji naszych Usług, może być konieczne utworzenie konta Codeebo(„Konto”) i podanie nam nazwy użytkownika, hasła i innych informacji o sobie, zgodnie z Polityką prywatności.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za informacje związane z Twoim kontem i wszystko, co dzieje się z Twoim kontem. Musisz zachować bezpieczeństwo swojego konta i niezwłocznie powiadomić Codeebo, jeśli odkryjesz lub podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody. Zalecamy używanie silnego hasła, które jest używane tylko w Usługach.

Nie będziesz udzielać licencji, sprzedawać ani przenosić swojego konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4. Polityka treści:

W Usługach mogą znajdować się następujące treści: informacje, tekst, linki, zdjęcia, grafiki lub inne materiały, w tym materiały utworzone za pomocą Usług lub przesłane do nich przez Ciebie lub za pośrednictwem Twojego Konta, które są Twoją treścią. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne z Twoich Treści i nie wspieramy ich w sposób wyraźny ani dorozumiany. Sam jesteś odpowiedzialny za swoje Treści, więc jeśli udostępniasz lub publikujesz Treści, do których nie masz wszystkich niezbędnych praw, możesz narazić się na odpowiedzialność. Przesyłając swoje Treści do Usług, gwarantujesz, że masz wszelkie prawa i upoważnienia niezbędne do przyznania praw do Treści zawartych w niniejszych Warunkach.

Zachowujesz wszelkie prawa własności, które masz do swoich Treści, ale udzielasz firmie Codeebo Michał Kowalczyk następującej licencji na korzystanie z tej Treści:

Kiedy Twoje Treści są tworzone za pomocą Usług lub przesyłane do nich, udzielasz nam ogólnoświatowej, wolnej od opłat, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie Twojej Treści oraz wszelkie imię i nazwisko, nazwę użytkownika lub podobieństwo podane w związku z Twoimi Treściami we wszystkich znanych lub później opracowanych formatach i kanałach.

Ta licencja obejmuje prawo do udostępniania przez nas Treści użytkownika do syndykacji, nadawania, dystrybucji lub publikacji przez inne firmy, organizacje lub osoby, które są partnerami Codeebo. Zgadzasz się również, że możemy usunąć metadane związane z Twoimi Treściami i nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń i roszczeń dotyczących praw osobistych lub przypisywania w odniesieniu do Treści.

Wszelkie pomysły, sugestie i opinie na temat Codeebo lub naszych Usług, które nam dostarczasz, są całkowicie dobrowolne i zgadzasz się, że Codeebo może wykorzystywać takie pomysły, sugestie i opinie bez wynagrodzenia lub zobowiązań wobec Ciebie.

Chociaż nie mamy obowiązku sprawdzania, edytowania ani monitorowania Twoich Treści, możemy według własnego uznania usunąć Twoje Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Warunków, naruszenia naszej Polityki treści lub jeśli w inny sposób stworzysz dla nas odpowiedzialność.

 

5. Zakończenie świadczenia usług

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.

Open Sidebar Open Sidebar
Arrow-up